กองงาน วิทยาเขตปราจีน มจพ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

12 กรกฎาคม 2554

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 668 ครั้ง