เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. รศ.เวช วิเวก   อาจารย์ประจำภาควิชา
                    วิศวกรรมไฟฟ้า    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก  ช่อง 7
                    รายการเจาะประเด็น เกี่ยวกับการคัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น มือถือ แบตเตอร์รี่มือถือ    เนื่องจาก
                    จะขาดความปลอดภัยในการใช้งานทำให้อุปกรณ์ระเบิดเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ได้  เช่น การคัดแปลงที่
                    ชาร์จมือถืออาจทำให้แรงดันไฟฟ้ารัดวงจร เพราะการใช้งานไม่เหมาะสม  ส่งผลให้แรงดันของไฟฟ้า
                    และขนาดของแอมป์       เสียหายและระเบิดได้ทันที      โดยออกอากาศไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 19
                    กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00 น  สามารถดูรายการย้อนหลังได้เว็บไซต์ข้างล่างนี้
                   รายการ เจาะประเด็น 19 ก.ค. 54
 

           ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1857 ครั้ง