ตามที่  ทีมหุ่นยนต์  iRAP_Judy  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
                  พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก World RoboCup
                  Rescue 2011  ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2554  ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่ง
                  จาก SCG   และได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกและรางวัล  Best-in-Class Mobility ให้ประเทศไทย
                  ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 6    และเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย   สมัยที่  5   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
                  พระนครเหนือ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งเดียวในโลกที่เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยถึง 5 สมัย ในโอกาสที่
                  นักศึกษาทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยของมหาวิทยาลัย     ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติครั้งนี้     
                  กอปรกับเพื่อแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่นักศึกษาทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย  iRAP_Judy มหาวิทยาลัย
                  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงได้จัดงาน     “วันแห่งเกียรติยศ” ในวันอังคารที่  9 สิงหาคม 2554
                  เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์   อาคารนวมินทรราชินี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

                  พระนครเหนือ

 

           ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1057 ครั้ง