มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ขอเชิญร่วมงาน ร้อยรัก  ร้อยดวงใจ  สานสายใยจากใจ“ลูก”  ถึง  “แม่”
ประจำปี พ.ศ.2554 ระหว่างวันที่ 8-14  สิงหาคม  2554   เวลา 09.00-17.00 น. ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์   อาคารอเนกประสงค์
และอาคารนวมินทรราชินี   ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ   พระบรมราชินีนาถ   (  12 สิงหาคม 2554)
ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ     พิธีเปิดงานร้อยรัก    ร้อยดวงใจ   สานสายใยจากใจ  “ลูก” ถึง “แม่” วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ
อาคารอเนกประสงค์  วันนี้งานประชาสัมพันธ์จะขอนำความรู้สึกดีๆ ที่ลูกมีต่อแม่มาเล่าสู่กันฟังเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
ประจำปี   พ.ศ.2554   โดยการแสดงความเห็นจากบุคลากรและนักศึกษาของ  มจพ.
 

เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่ “แม่” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2554)
ประจำปี พ.ศ. 2554 ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว
          สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-2586-9010,0-2913-2615

 

           ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1028 ครั้ง