ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติออนไลน์

    ประมวลคำขวัญพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

                                       คำขวัญวันแม่ปี2554

เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ
ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน
จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

“ดอกมะลิ” สัญลักษณ์แทนใจวันแม่, มะลิเป็นไม้พุ่มขนาดปานกลาง มีพุ่มต้นสูงเต็มที่ประมาณ ๕ ฟุต เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่  รูปใบมนป้อมปลาย ใบแหลม มีสีเขียวเข้มแข็งหนา ขนาดใบยาว ๑.๕ - ๓ นิ้ว ดอกเป็นสีขาว มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกลา ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ มะลิออกดอกตลอดปี

 มจพ. จัดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่”

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ กำหนดจัดงาน ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ“ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2554

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ    (12 สิงหาคม 2554) ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาต

กระทรวงวัฒนธรรมจับมือ๑๗องค์กร  ภาคีเครือข่าย  เชิญชวนคนไทย    พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา

     ที่มาของโครงการสืบเนื่องจากการจัดงาน วันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๘ ซึ่งประเทศไทย เจ้าภาพ       จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง        "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและ เศรษฐกิจ"

     แบบประเมินความพึงพอใจ

                  ออนไลน์